5 Tips voor een rode draad in je boek

5 Tips voor een rode draad in je boek

Zorg voor een rode draad

De ene gebeurtenis of uitleg volgt op een andere, zonder dat er een lijn in zit. Je boek wordt er niet leesbaarder op. En het gevaar bestaat dat de lezer je boek niet meer open doet. Jammer! Want je hebt wel veel te vertellen. Hoe houd je de aandacht van je lezer vast? Zorg voor een rode draad in je verhaal.

Tip 1: Wat is de vraag waar je antwoord op geeft?

  • Maak duidelijk voor welke vraag van je cliënt jij een oplossing hebt. Als jij dat helder uiteen kunt zetten, zal je als vanzelf een rode draad in je verhaal creëren. Zorg dat je van tevoren de oplossing van het probleem heel kort kunt samenvatten. Het is belangrijk dat je de kern duidelijk en begrijpelijk kunt weergeven.

Tip 2: Welk probleem los je op?

  • Los een probleem van je cliënt op. Wek zijn interesse en hang daar je verhaal aan op. Geef hem inzicht hoe jij hem van zijn probleem afhelpt door middel van jouw verhaal, je tips en je stappenplan. Laat hem zien hoe jij hem kunt helpen. Doe dat door jouw proces duidelijk en in stappen te vertellen.

Tip 3: Heb je van tevoren nagedacht?

  • Zorg van te voren voor een heldere opzet. Het meeste denkwerk doe je voordat je een letter op papier zet. Datzelfde geldt voor je research. Als je nog wat wilt uitzoeken over jouw onderwerp, doe dat ook van tevoren. Zo weet je welke informatie je per hoofdstuk wilt geven. Je moet daarvoor natuurlijk wel een hoofdstukindeling maken. Als je die helder hebt, dan hoef je die – na je denkwerk – alleen nog maar op papier uit te werken. Dat gaat haast vanzelf.

Tip 4: Hoe ziet jouw stappenplan eruit?

  • Zet jouw stappen helder op papier. Volgt je cliënt jouw stappenplan dat je in het boek duidelijk en begrijpelijk hebt omschreven, dan volgt min of meer automatisch dat hij verder komt met het oplossen van zijn probleem. En het helpt jou ook, want je krijgt zo een heldere structuur die je makkelijk kunt uitwerken.

Tip 5: Heb je alinea’s gemaakt?

  • Nadat je de onderwerpen van je hoofdstukken helder hebt, deel je die verder op in alinea’s. Elke alinea heeft een eigen onderwerp met een kerngedachte. Het is mooi als iedere alinea ongeveer even veel woorden heeft. Mocht een alinea een stuk langer worden dan een andere, check dan of je niet toevallig twee onderwerpen bespreekt. Zo ja, maak er dan twee blokjes tekst van. En zorg voor een verduidelijkend kopje boven elke alinea.

 

Heb je nog tips of vragen? Hoe houd jij de rode draad in je verhaal vast? Ik hoor het graag!